Nadzór oraz Obsługa BHP Kraków Olkusz

Nadzór oraz obsługa BHPSzkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocySzkolenie przeciwpożarowe

Prowadzenie usług nadzoru i obsługi bhp firma LUGOR świadczy na zasadzie stałej bądź czasowej kompleksowej obsługi, bądź też na życzenie klienta zajmujemy się wybranym zagadnieniem z dziedziny bhp w ramach jednorazowego zlecenia.

Firma LUGOR oferuje:

 • szkolenia wstępne i okresowe
 • prowadzenie pełnej dokumentacji bhp ( rejestry)
 • nadzór na konkretnych placach budowy
 • kompleksowe oraz wyrywkowe kontrole stanu BHP
 • audyt warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp
 • prowadzenie dokumentacji powypadkowych
 • okresowe analizy stanu BHP
 • kompleksowa ocena ryzyka zawodowego
 • instrukcje stanowiskowe  BHP
 • doradztwo dotyczące przepisów prawa pracy w BHP
 • reprezentacja klienta przed organami kontrolującymi np.: PIP i PIS
 • inne zadania które na służbę bhp nakładają przepisy prawa

Każdy pracodawca zgodnie z zapisami §209¹ Kodeksu Pracy wyznacza pracowników do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzeba bowiem pamiętać, że pomimo coraz to sprawniejszej technologii telekomunikacyjnej czas przyjazd służb medycznych może się wydłużyć, stąd tak ważne aby w zakładzie pracy była osoba mogąca w możliwie sprawny sposób udzielić podstawowej opieki przedmedycznej i przygotować rannego na ew. przyjazd zawodowych służb medycznych.

Firma LUGOR realizuje szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy udziale wykwalifikowanego instruktora ratownictwa medycznego.

Firma LUGOR przeprowadza szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, które przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych, a w szczególności dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania czynności zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników w oparciu o przepisy przeciwpożarowe oraz Kodeksu Pracy.

Firma LUGOR świadczy również usługi polegające na opracowaniu instrukcji przeciwpożarowych, której obowiązek wdrożenia nakłada na zakład pracy § 6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.